Patiens Harpan

Patiens Harpan är ett roligt patiens spel som du kan spela själv, du behöver med andra ord inga medspelare. Detta spel finns ofta också som spel på många datorer och du kan på många internetsidor också spela Patiens Harpan och andra patiensspel online.

Spelet går ut på att bygga upp samtliga kort (i nummerordning) på varje äss.

Gör så här för att spela Patiens Harpan:

Börja med att lägga upp en vågrätt rad med sex dolda kort (med bildsidan nedåt) och sist ett öppet kort (med bildsidan uppåt).

På denna rad lägger du sedan nästa rad med fem dolda och ett öppet kort så att alla dolda kort i föregående rad täcks av ett kort men så att det öppna kortet i föregående rad inte täcks. Detta upprepas sedan rad för rad och till sist lägger du ett öppet kort längs ner i den första kolumnen av kort.

Nu har du byggt upp grunden för ditt spel!

Du spelar sedan genom att bygga på kolumnerna i fallande ordning ock varierande färg (varannan svart, varannan röd) på dom öppna korten eller stegrande i samma färg på varje äss och på så vis frigöra de dolda korten. Om någon kolumn skulle bli helt får man flytta ner kungen från högen eller från bordet eller en lista som har en kung i toppen men som inte är täckt av något kort som inte ingår i listan.

När alla kort ligger på ässen har ditt Patiens Harpan spel gått ut och spelet är därmed över. Något som är viktigt att påpeka är dock att de flesta patienser inte går ut, så bli inte deprimerad om så skulle vara fallet, försök istället igen!